ΚΑΒΑΛΑ

Ελαφοχώρι, Καβάλας

Πρόκειται για ένα μικρό χωριό, στο οποίο κατοικούν σήμερα περίπου διακόσια   άτομα. Το κοντινότερο διοικητικό και εμπορικό κέντρο στο χωριό είναι η Καβάλα, που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και την επεξεργασία καπνού.

Περιοχή: