ΡΕΘΥΜΝΟ

Αγαλιανός Κεραμέ Αγίου Βασιλείου, Ν. Ρεθύμνου

Μικρό χωριουδάκι, γραφικό και ωραίο, κτισμένο σε πλαγιά, σε υψόμετρο 280 μ., μέσα σε ελιές, πορτοκαλιές και αγριόδεντρα. Ανήκει στην κοινότητα Κεραμέ Αγίου Βασιλείου. Έχει μόνο 45 κατοίκους.

 

Περιοχή: 

Αβδέλλας Αγίου Μάμαντος, Ν. Ρεθύμνου

Ο μεγαλύτερος από τους τρεις οικισμούς της κοινότητας Αγίου Μάμαντος, με λι­γότερους από 200 κατοίκους, είναι κτισμένος στους βόρειους πρόποδες του Ψη­λορείτη, σε υψόμετρο 440 μ. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το επίθετο Αβδελάς. Ίσως όμως και να προέρχεται από τη λέξη βδέλλα- αβδέλλα.

 

Περιοχή: 

Αβδανίτες Δαμαβόλου Μυλοποτάμου, Ν. Ρεθύμνου

Οικισμός της κοινότητας Δαμαβόλου Μυλοποτάμου, κτισμένος σε υψόμετρο 290 μ., έχει σήμερα 70 κατοίκους. Το 1890 στους Αβδανίτες κατοικούσαν κυρίως Τούρκοι και ο δήμος έφερνε το όνομα «Δήμος Αβδανιτών» (106 κάτοικοι).

 

Ο Λαμπρινάκης στη «Γεωγραφία» του, το 1890, γράφει οτι «ο δήμος ούτος είναι μεν εύφορος και τερπνός αλλά νοσώδης αν και ευρίσκεται υπό τους πρόποδας της Ίδης, οι δε άνθρωποι ισχνοί και κατακίτρινοι εις πολλά τούτου μέρη».

 

Περιοχή: 

Σελίδες