Συνταξιούχος / Ιδιοκτήτης Γραφείου Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας