Σπουδές Τμήμα Αγρονόμων κ Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ./ MSc (θέματα μεταφορών κ οδοποιίας) PHd/ Αναπληρωτής Καθηγητής