Σπουδές Οικονομικά (ΑΣΟΕΕ)-Πολιτικές Επιστήμες (Πάντειος)- Νομική (Πανεπ/μιο Αθηνών)/ Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.Α)