Σπουδές Νομική κ Οικον/κές Επιστήμες (Α.Π.Θ.)/ Πολιτικές Επιστήμες κ Διεθνείς Σχέσεις (Πάντειος)/ Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω/ Δήμαρχος Ηλιουπόλεως