Σπουδές Δασολογία Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης/ PhD Δασολογία κ Επιστήμη του Ξύλου (Παν/μιο Βορείου Ουαλίας)/ Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ