Σπουδές Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΠΑΜΑΚ)/ Επιχειρηματίας