Πολιτικός Μηχανικός/ Γενικός Διευθυντής Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».