Πολιτικός Μηχανικός/ Διδάκτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ./ Τακτικός Καθηγητής στην Έδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.