Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Διευθυντής Τεχνικής Σχολής