Ιεροδιδάσκαλος/ Ιδρυτής κ Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων