Ιατρός/ Παθολόγος-Ρευματολόγος/ Ιδρυτής Ρευματολογικής Κλινικής ΚΑΤ/ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών/ Υφηγητής