Ιατρός-Ωτορυνολαρυγγολόγος/ Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης