Ιατρός/ Μικροβιολόγος/ Υγιεινολόγος/ Επιμελητής Μικροβιολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Ευαγγελισμός