Ιατρός/ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ./ Διευθυντής Β' Νευροχειρουργικής κλινικής Α.Π.Θ./ Τακτικός Καθηγητής Νευροχ/κής κλινικής Α.Π.Θ.