Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω/ Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρειών (υπό τον έλεγχο του Κάρολου Ι. Φιξ)