Νέος Σκοπός Σερρών

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Νέος Σκοπός βρίσκεται νοτιοανατολικά των Σερρών σε απόσταση 12χλμ. από το κέντρο τους. Ο οικισμός δημιουργήθηκε από πρόσφυγες του Σκοπού της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη σημερινή θέση του Νέου Σκοπού μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922. Το 1926 άρχισε η θεμελίωση του οικισμού με δαπάνες των αποδήμων Σκοπηνών του Σικάγου. Από τις πρώτες προτεραιότητες των προσφύγων ήταν η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, όπου στεγάστηκαν τα ιερά εκκλησιαστικά και ιστορικά κειμήλια του παλαιού Σκοπού και σε ανάμνηση του Ναού του Αγίου Δημητρίου στον παλαιό Σκοπό της Θράκης.

Περιοχή: