Αβδανίτες Δαμαβόλου Μυλοποτάμου, Ν. Ρεθύμνου

Οικισμός της κοινότητας Δαμαβόλου Μυλοποτάμου, κτισμένος σε υψόμετρο 290 μ., έχει σήμερα 70 κατοίκους. Το 1890 στους Αβδανίτες κατοικούσαν κυρίως Τούρκοι και ο δήμος έφερνε το όνομα «Δήμος Αβδανιτών» (106 κάτοικοι).

 

Ο Λαμπρινάκης στη «Γεωγραφία» του, το 1890, γράφει οτι «ο δήμος ούτος είναι μεν εύφορος και τερπνός αλλά νοσώδης αν και ευρίσκεται υπό τους πρόποδας της Ίδης, οι δε άνθρωποι ισχνοί και κατακίτρινοι εις πολλά τούτου μέρη».

 

Το όνομα πιθανώς προέρχεται από το Αβδού - Αβδανό, απ" όπου προέρχεται το πατριδωνυμικό Αβδανίτης.

Περιοχή: