Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος

Greek-Australian Cultural League

http://www.gacl.com.au/

Contact details: P.O. Box 4307, The University of Melbourne, Parkville, Vic 3052

Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος (Αναγνωρισμένο Σωματείο και βραβευμένο με το Meritorious Community Service Award από την τοπική Κυβέρνηση το 2007) είναι ένας αφιλοκερδής οργανισμός χωρίς θρησκευτικές ή πολιτικές δεσμεύσεις. Οι σκοποί του είναι η προαγωγή, υποστήριξη και συσπείρωση του δημιουργικού έργου Ελληνο-Αυστραλών Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών που η δουλειά τους κυρίως αντανακλά τον συγκερασμό του ελληνικού και του αυστραλιανού πολιτισμού και συμβάλλει στον εμπλουτισμό της Λογοτεχνίας, των Εικαστικών και Ερμηνευτικών Τεχνών. Ο Σύνδεσμος οργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πνευματικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Οργανώνει το ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ Ανθεστήρια, προκηρύσσει έναν ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό και εκδίδει την επιθεώρηση Αντίποδες.

The Greek-Australian Cultural League (Incorporated) is a non-profit organisation and has no religious or political affiliations. Its aims are the advancement, support and dissemination of the creative endeavours of Greek-Australian writers and artists whose work primarily reflects the confluence of the Greek and Australian cultures and contributes to the enrichment of Literature, the Visual Arts and the Performing Arts. In pursuing these aims the League initiates, organises and participates in cultural, artistic, social and intellectual activities and debates. It also initiates and organises the annual Anthesteria cultural festival and an annual literary competition and publishes the journal Antipodes. Established in 1970 was awarded a Medal of Multiculturalism in December 2006 at the ceremony of Victoria's Awards for Excellence in Multicultural Affairs Meritorious Service to the Community.