ΕλληνοΣουηδική Ιστοσελίδα

http://www.greek.swedishportal.net/

Η ΕλληνοΣουηδική Ιστοσελίδα στοχεύει τόσο στην ενημέρωση του Ελληνικού στοιχείου στην Σουηδία αλλά κυρίως στην προβολή του έργου του τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα.