Ελληνική Ομοσπονδία Βόρειας Καλιφόρνιας

The Hellenic Federation of Northern California

http://www.hellenicfederation.org

999 Brotherhood Way, San Francisco, CA 94132

Η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόρειας Καλιφόρνιας είναι να προβάλλει, διατηρήσει και να προστατέψει τον Ελληνικό πολιτισμό και κληρονομιά σύμφωνα με τις αρχές και τις ιδέες του Ελληνισμού. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Ομοσπονδία ενθαρρύνει τις ΕλληνοΑμερικάνικες σχέσεις και δεσμούς, προωθεί πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ της Ελληνο-Αμερικανικής Κοινότητας και υπερασπίζεται τον Ελληνισμό όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

The mission of this Federation is to promote, preserve and protect the Hellenic culture, Hellenic heritage, as well as the principles and ideas of Hellenism.
To achieve this mission, the Federation will strive to: encourage strong Hellenic-American relations; promote cultural activities; promote educational activities and events among the Hellenic-American community; and defend Hellenism when the occasion requires it.