Ελληνική Νεολαία Γερμανίας

http://www.neolaia.de/

Στόχοι και δράσεις της Ένωσης Νέων Γερμανίας

- Αλληλογνωριμία των Ελλήνων όπου γης και σύσφιξη των δεσμών της Ελλάδας με τον Απόδημο Ελληνισμό.
- Διατήρηση και προβολή της ελληνικής ταυτότητας, γλώσσας και ιστορίας, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Ενεργή συμμετοχή σε θέματα που απασχολούν τους Έλληνες νέους.
- Ίδρυση και διατήρηση κέντρων νεότητας στη Γερμανία.
- Ίδρυση και διατήρηση ελληνικών βιβλιοθηκών