Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Greek Community of Toronto (GCT)

http://www.greekcommunity.org

Tel: (416) 425-2485

Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο (GCT) είναι ένα κοινοτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1909, και είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός.

Εκπροσωπώντας πάνω από 150.000 Καναδούς Ελληνικής καταγωγής στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, το GCT και τα μέλη του μοιράζονται μια κοινή επιθυμία, να υπηρετήσουν και να προωθήσουν τους στόχους του οργανισμού. Έχουν δεσμευτεί να παρέχουν ένα περιβάλλον για τον ελληνικό πολιτισμό και για την άνθιση της ελληνικής κληρονομιάς, εμπλουτίζοντας έτσι το κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό του Καναδά.

The Greek Community of Toronto (GCT) is a communal institution established in 1909, incorporated in 1965 and is a registered non-profit charitable organization.

Representing over 150,000 Canadians of Hellenic descent in the Greater Toronto Area, the GCT and its members share a common desire to serve and promote the objectives of our organization. They are committed to providing an environment for Greek culture and heritage to flourish, thus enriching the unique social and cultural fabric within a vibrant and diverse Canada.