Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ

Hellenic Community of Vancouver

http://www.helleniccommunity.org

Η Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ ιδρύθηκε το 1927, και αποτελεί σημείο πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συλλογής για τους Έλληνες του Βανκούβερ, αποτελώντας παράλληλα και αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Βανκούβερ.

Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ είναι το σπίτι και για άλλες ελληνικές οργανώσεις και κοινότητες, όπως του ΕλληνοΚαναδικού Κογκρέσου της BC και ΑΧΕΠΑ. Η Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και εκδηλώσεων τόσο για τα μέλη του όσο και για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Η Ελληνική Κοινότητα είναι υπερήφανος υποστηρικτής σε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως στη Λέσχη Telethon, στη μεγαλύτερη Τράπεζα Τροφίμων του Βανκούβερ, στο Covenant House.

Η Ελληνική Κοινότητα ξεκίνησε την πορεία της στην Vine και 7th Avenue, στην καρδιά της γειτονιάς Kitsilano. Στις δεκαετίες του ’60 και ’70 ο ελληνικός πληθυσμός άρχισε να αυξάνεται θεαματικά, για να καλυφθούν οι ανάγκες πλέον της Κοινότητας χτίστηκε το 1977 το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο στο 4500 Arbutus στο Valley Drive όπου το 1974 είχε χτιστεί ο Ελληνικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου.

The Hellenic Community of Vancouver is British Columbia’s Greek community. Established in 1927, it serves as a spiritual, cultural and social gathering place for Greeks of Vancouver and has been an integral part of Vancouver’s vibrant history.

The Hellenic Community of Vancouver is home to a variety of other Greek organizations and societies, including the Hellenic Canadian Congress of B.C. and AHEPA. The Hellenic Community of Vancouver offers a wide range of programs to both its members and the greater community at large.

The Hellenic Community is a proud supporter of a variety of charities, including the Variety Club Telethon (Bronze Sponsor), the Greater Vancouver Food Bank, Covenant House and other great causes within the Greater Vancouver region.

The Hellenic Community’s roots first began on Vine and 7th Avenue, in the heart of the Kitsilano neighbourhood. As the Greek population began to grow in the 1960s and 1970s, the Hellenic Community expanded and moved to its current location at 4500 Arbutus at Valley Drive where St. George’s Greek Orthodox Cathedral was built in 1974 and the Hellenic Community Centre was built shortly thereafter in 1977.