ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

http://www.nahysosa.co.za/

National Association of Hellenic Youth and Student Organisations of South Africa

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Ελλήνων Φοιτητών και Νέων Νοτίου Αφρικής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1981. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Συνδέσμου είναι η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ της Ελληνικής Νεολαίας της Ν. Αφρικής.

The National Association of Hellenic Youth and Student Organisations of South Africa (NAHYSOSA) is a non-profit organisation, founded in 1981. Our ongoing success is an achievement that we are proud of and which highlights the solidarity that we bring among all the Hellenic Youth of South Africa.