Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια

Australian Greek Welfare Society

Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS)

www.agws.com.au

Η Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στην Αυστραλο-Ελληνική Κοινότητα. Έχει καταφέρει να χτίσει τα τελευταία 37 χρόνια μια αξιοσημείωτη φήμη ως ένας καινοτόμος και προοδευτικός οργανισμός ο οποίος υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί την Κοινότητα με ακεραιότητα και διακριτικότητα. Εκπονεί κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα στην Αυστραλο-Ελληνική Κοινότητα όπως η φροντίδα ηλικιωμένων και η εκπαίδευση παιδιών.