Ένωση Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας

http://www.macedonia.org.uk/

Το 1989 μερικοί ένθερμοι Μακεδόνες, ασχολούμενοι με τα ναυτιλιακά στο Λονδίνο, αποφάσισαν να ενώσουν τις προσπάθειες τους και να οργανώσουν μια Μακεδονική Ένωση, η οποία δεν θα περιοριζόταν στα γνωστά κοινωνικά πλαίσια αλλά θα είχε και ευρύτερους σκοπούς, όπως:

- την σύσφιξη των κοινωνικών και πνευματικών σχέσεων των Μακεδόνων.

- την μελέτη, έρευνα και αξιοποίηση κάθε στοιχείου, καθώς και την προβολή διάδοση του Μακεδονικού γενικά πολιτισμού, ως πολιτισμού γνήσια Ελληνικού.

- την προβολή των Μακεδονικών γραμμάτων και τεχνών

- την προαγωγή των Εθνικών μας συμφερόντων