ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έτος Γεννήσεως: 
1947

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
2016

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1950

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1980

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1969

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
2016

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1968

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1970

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1940

Τόπος Καταγωγής: 

Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

Έτος Γεννήσεως: 
1937

Τόπος Καταγωγής: 

Σελίδες