Σπουδές (Σχολή Οπτικών ECOLE D’ OPTIQUE LUNETΤERIE DE LILLE)/ Επιχειρηματίας