Καναδάς

Hellenic Community of Vancouver

http://www.helleniccommunity.org

Η Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ ιδρύθηκε το 1927, και αποτελεί σημείο πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συλλογής για τους Έλληνες του Βανκούβερ, αποτελώντας παράλληλα και αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Βανκούβερ.

Greek Community of Toronto (GCT)

http://www.greekcommunity.org

Tel: (416) 425-2485

Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο (GCT) είναι ένα κοινοτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1909, και είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός.