Ευρώπη

http://www.macedonia.org.uk/

Το 1989 μερικοί ένθερμοι Μακεδόνες, ασχολούμενοι με τα ναυτιλιακά στο Λονδίνο, αποφάσισαν να ενώσουν τις προσπάθειες τους και να οργανώσουν μια Μακεδονική Ένωση, η οποία δεν θα περιοριζόταν στα γνωστά κοινωνικά πλαίσια αλλά θα είχε και ευρύτερους σκοπούς, όπως:

- την σύσφιξη των κοινωνικών και πνευματικών σχέσεων των Μακεδόνων.

- την μελέτη, έρευνα και αξιοποίηση κάθε στοιχείου, καθώς και την προβολή διάδοση του Μακεδονικού γενικά πολιτισμού, ως πολιτισμού γνήσια Ελληνικού.

http://www.neolaia.de/

Στόχοι και δράσεις της Ένωσης Νέων Γερμανίας

- Αλληλογνωριμία των Ελλήνων όπου γης και σύσφιξη των δεσμών της Ελλάδας με τον Απόδημο Ελληνισμό.
- Διατήρηση και προβολή της ελληνικής ταυτότητας, γλώσσας και ιστορίας, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Ενεργή συμμετοχή σε θέματα που απασχολούν τους Έλληνες νέους.
- Ίδρυση και διατήρηση κέντρων νεότητας στη Γερμανία.
- Ίδρυση και διατήρηση ελληνικών βιβλιοθηκών

http://www.greek.swedishportal.net/

Η ΕλληνοΣουηδική Ιστοσελίδα στοχεύει τόσο στην ενημέρωση του Ελληνικού στοιχείου στην Σουηδία αλλά κυρίως στην προβολή του έργου του τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα.

http://www.oekb.be/

Η Ο.Ε.Κ.Β. εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες του Βελγίου που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο και ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες του Βελγίου ως απόδημοι αλλά και ως αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού.

Μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προασπίζει τα δικαιώματά τους, συντονίζει και προωθεί τον αγώνα τους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, δουλειάς και μόρφωσης κάθε Έλληνα που ζει και εργάζεται στο Βέλγιο.